Underhåll & service tak Nacka Stockholm

UNDERHÅLL & SERVICE

Spjuths Plåtslageri vet hur man maximerar livslängden på ert tak.

Ett löpande underhåll förlänger takets livslängd väsentligt och vi på Spjuths hjälper er att ta fram en underhållsplan anpassad just för er fastighet.

Tjänster:

  • Visuell kontroll av taket
  • Kontroll av beslag
  • Kontroll av beläggning
  • Rengöring av takavvattning
  • Rengöring av taket
  • Bättringsmålning
  • Underhåll av kanterna på takfoten
  • Ommålning av belagda takytor

spjuths plåt stockholm plåtslageri

underhåll och service av tak stockholm nacka

Start typing and press Enter to search