VÅR MILJÖPOLICY

Spjuths Plåtslageri AB är ett företag inom byggnadsplåtslageri, vi strävar efter att hålla hög kvalitet och ett miljöriktigt byggande i vår verksamhet.

Detta gör vi genom att ha ett aktivt miljöarbete där vi löpande identifierar och utvärderar miljörisker, och genom ständig förbättring minimerar vår negativa miljöpåverkan.

Vi skall:

  • Följa gällande lagar och förordningar aktuella för vår verksamhet.
  • Genom satta miljömål försöka minska vår negativa miljöpåverkan, med fokus på energi och transportområdet.
  • Arbeta förebyggande mot alla typer av förorening.
  • Höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare genom utbildning och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Ta miljöhänsyn i samtliga av våra inköp.
  • Vid inköp av arbetsmaterial, granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön.
  • Hålla oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.
spjuths plåt miljöpolicy

Start typing and press Enter to search